γέφυρα


γέφυρα
мост

Ancient Greek-Russian simple. 2014.